SKJEMA FOR REKLAMASJON (alle typer, også eventuelle transportskader).

Reklamasjon må fremsettes på dette skjema og dokumenteres med gode bilder av feil/skade, bilde av hele maskinen som viser hvor skaden befinner seg på objektet og hendelsesforløp. Motorreklamasjon uten serienummer og SPEC nr. blir ikke behandlet.


Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil