SKJEMA FOR REKLAMASJON (alle typer, også eventuelle transportskader).

Reklamasjon skal alltid fremsette skriftelig og dokumenteres med gode nærbilder av feil/skade, bilde av hele maskinen som viser hvor skaden befinner seg på objektet samt forklarende tekst. Ved reklamasjon på bensinmotor må både motornummer og SPEC oppgis

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil