MASKIN-REKLAMASJON (ikke motor)

For raskest mulig behandling, fyll ut skjema og send oss. Legg, om mulig, inn bilder av delen / skaden samt bilde av hele maskinen som viser hvor på maskinen skaden/feilen er lokalisert. Maks 20 MB filvedlegg totalt i dette skjema.


Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil

Velg fil